La Tintura, México. 2008

                                                                                                                                                                                   La Tintura, México. 2008

                                                                                                                                                                                     Royal Division. 2010

                                                                                                                                                                                     Royal Division. 2010

                                                                                                                            7 year old brother after eating McDonald's. Las Vegas, NV. 2002

                                                                                                                            7 year old brother after eating McDonald's. Las Vegas, NV. 2002

                                                                                                                                                                  Casa de Madrina. Fontana, CA. 2008

                                                                                                                                                                  Casa de Madrina. Fontana, CA. 2008

                                                                                                                                                                                         Mom. Shower. 2007

                                                                                                                                                                                         Mom. Shower. 2007

                                                                                                                                                                                                   Fairfax. 2010

                                                                                                                                                                                                   Fairfax. 2010

                                                                                                                                                                                                    Stitch. 2017

                                                                                                                                                                                                    Stitch. 2017

                                                                                                                                                                                                      Tony. 2010

                                                                                                                                                                                                      Tony. 2010

                                                                                                                                                                                                   Gonzo. 2007                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   Gonzo. 2007                                                                                      

                                                                                                                                                                                Santa Fe Springs, CA. 2015

                                                                                                                                                                                Santa Fe Springs, CA. 2015

                                                                                                                                                                                            Lytle Creek. 2008

                                                                                                                                                                                            Lytle Creek. 2008

                                                  

                                                  

END
(for now)

    

Copyright © All rights reserved.